!LeratoAdventures2020!

Privacybeleid

Deze verklaring onthult de informatiepraktijken voor Lerato Adventures, inclusief welk type informatie wordt verzameld en geanalyseerd, hoe de informatie wordt gebruikt en met wie de informatie wordt gedeeld. 

Persoonlijke gegevens

De klant verzekert Lerato Adventures dat alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling of het gebruik van het product waarheidsgetrouw en volledig zijn en dat hij/zij Lerato Adventures op de hoogte zal stellen van eventuele wijzigingen. Met betrekking tot de gegevensbescherming zijn de wettelijke voorschriften van toepassing, met name de wet op de gegevensbescherming. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle door hem/haar verstrekte gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst mogen worden opgeslagen en gebruikt. 

 

Persoonlijke gegevens zijn informatie die gebruikt kan worden om de identiteit te bepalen. Dit omvat informatie zoals de juiste naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mail, enz. 

 

Lerato Adventures kan in principe worden gebruikt zonder de identiteit bekend te maken. Gebruikers die het contactformulier gebruiken, moeten hun persoonlijke gegevens invoeren. Toegang tot persoonlijke gegevens is alleen mogelijk voor enkele speciaal geautoriseerde personen die betrokken zijn bij technische, commerciële of redactionele ondersteuning. 

Doorgeven van persoonlijke informatie aan derden 

Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt binnen Lerato Adventures en de aan haar gelieerde bedrijven. De gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven. 

Cookies

Deze website gebruikt cookies zoals de meeste andere websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die permanent of tijdelijk op uw computer worden opgeslagen wanneer u deze website bezoekt. Het doel van cookies is met name om het gebruik van deze website te analyseren voor statistische evaluatie, voor voortdurende verbeteringen, reclamemaatregelen en voor herkenning bij een volgend bezoek aan onze website. Conclusies over uw persoon zijn niet toegestaan. 

 

Afhankelijk van de instellingen van uw browser wordt u direct geïnformeerd over cookies of wordt u gevraagd deze eerst toe te staan. U kunt onze website echter ook zonder cookies gebruiken door de juiste browserinstellingen aan te brengen. Als cookies worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat u niet langer alle functies van deze website kunt gebruiken. 

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (zie cookies hierboven). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat :

 

In dit geval is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel. (Google Analytics voorwaarden) 

Gegevensbeveiliging 

Lerato Adventures maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door klanten verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling. 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

De Onderneming kan dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken aanpassen. Wanneer we dat doen, zullen we de update-datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om te zien hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit Privacybeleid regelmatig te herzien en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

UW AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met dit beleid. Als u het niet eens bent met dit beleid, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

14. Januar 2020 

Algemene voorwaarden 

DISCLAIMER 

Alle personen die toegang hebben tot de informatie gepubliceerd op de website www.leratoadventures.com (Lerato Adventures) op het World Wide Web gaan akkoord met de volgende voorwaarden: 

Geen aanbod  

Lerato Adventures neemt geen verantwoordelijkheid en wijst elke aansprakelijkheid af voor de verklaringen die op de website van Lerato Adventures worden gepubliceerd, zoals aanbevelingen, informatie of een uitnodiging. 

Inhoud van de website  

Lerato Adventures behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. 

 

Aansprakelijkheidsclaims tegen Lerato Adventures, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, en die kunnen worden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of, respectievelijk, door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid van de kant van Lerato Adventures. 

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen door Lerato Adventures zonder aparte aankondiging worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. 

Links naar andere websites  

Op deze website staan links naar websites van derden. Deze liggen volledig buiten de controle van Lerato Adventures en daarom aanvaardt Lerato Adventures geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites, noch voor eventuele aanbiedingen en diensten die daarin zijn opgenomen. 

Beschikbaarheid van diensten 

Lerato Adventures neemt alle redelijke maatregelen om de klant te allen tijde toegang te geven tot de informatiediensten. Lerato Adventures kan echter niet uitsluiten dat de toegang voor korte of lange tijd onmogelijk of verstoord kan zijn door technische problemen, die de verantwoordelijkheid kunnen zijn van de klant, de netbeheerder, het energiebedrijf of ook van Lerato Adventures. 

Copyright

Alle informatie over Lerato Adventures is eigendom van Lerato Adventures of van de desbetreffende dienstverlener of van een derde partij die dergelijke informatie aan dergelijke dienstverleners of aan ons verstrekt. De informatie is auteursrechtelijk beschermd door Lerato Adventures of door de desbetreffende dienstverlener of derde partij die deze informatie ter beschikking stelt aan die dienstverleners of aan ons. 

 

Informatie op de website leratoadventures.com kan geheel of gedeeltelijk worden opgehaald, gekopieerd, opgeslagen en bewerkt voor eigen gebruik. Als elementen geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook, elektronisch of schriftelijk, is de uitdrukkelijke vermelding van leratoadventures.com vereist. Auteursrechtvermeldingen, merknamen en andere wettelijk beschermde aanduidingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. De volledige of gedeeltelijke reproductie of het gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerato Adventures. 

Merkenrecht

Beschermde handelsmerken van Lerato Adventures of derden op leratoadventures.com zijn het exclusieve eigendom van hun eigenaars. Het gebruik van alle beschermde merken is verboden zonder toestemming van de eigenaar. 

Lokale wettelijke beperkingen  

De website leratoadventures.com is niet gericht op personen in enig rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit van die persoon, woonplaats of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van de website leratoadventures.com verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, mogen de site niet betreden. 

14. Januar 2020 

Contact
Nieuwsbrief

info@leratoadventures.com

©2021 - Lerato Adventures

Website Creation Isabelle Tschugmall - in the middle

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn - Schwarzer Kreis