top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Disclaimer

Alle personen die toegang hebben tot informatie gepubliceerd op de website www.leratoadventures.com (Lerato Adventures) op het World Wide Web gaan akkoord met de volgende voorwaarden: 

Geen aanbod

Lerato Adventures neemt geen verantwoordelijkheid en wijst elke aansprakelijkheid af voor de informatie gepubliceerd op de website van Lerato Adventures, zoals aanbevelingen, informatie of een uitnodiging.

 

Inhoud van de website

Lerato Adventures behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

 

Aansprakelijkheid claims tegen Lerato Adventures met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zal daarom worden afgewezen, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid van de kant van Lerato Adventures.

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd worden door Lerato Adventures zonder aparte aankondiging.

 

Koppelingen naar andere websites

Op deze website staan links naar websites van derden. Deze vallen volledig buiten de controle van Lerato Adventures en daarom aanvaardt Lerato Adventures geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en wettelijkheid van de inhoud van dergelijke websites, noch voor de aanbiedingen en diensten die deze websites bevatten.

Beschikbaarheid van diensten

Lerato Adventures neemt alle redelijke maatregelen om de klant te allen tijde toegang te verlenen tot de informatiediensten. Lerato Adventures kan echter niet uitsluiten dat de toegang voor korte of langere tijd onmogelijk is of verstoord wordt door technische problemen, die onder de verantwoordelijkheid kunnen vallen van de klant, de netwerkoperator, de elektriciteitsmaatschappijen of ook van Lerato Adventures.

 

Copyright

Alle informatie op Lerato Adventures is eigendom van Lerato Adventures of de respectievelijke dienstverlener of een derde partij die deze informatie aan deze dienstverleners of aan ons verstrekt. De informatie is auteursrechtelijk beschermd door Lerato Adventures of door de respectieve dienstverlener of derde partij die deze informatie levert aan deze dienstverleners of aan ons.

 

Informatie op de leratoadventures.com website, geheel of gedeeltelijk, mag worden opgevraagd, gekopieerd, opgeslagen in een retrievalsysteem en uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Bij reproductie in enige vorm, elektronisch of schriftelijk, is de uitdrukkelijke vermelding van leratoadventures.com vereist. Copyrightvermeldingen, merknamen en andere wettelijk beschermde aanduidingen mogen niet worden gewijzigd of verwijderd. De volledige of gedeeltelijke reproductie of het gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lerato Adventures.

Merkrecht

Beschermde handelsmerken van Lerato Adventures of derden op leratoadventures.com zijn de exclusieve eigendom van hun eigenaars. Het gebruik van beschermde handelsmerken is verboden zonder toestemming van de eigenaar.

Lokale wettelijke beperkingen

De leratoadventures.com-website is niet gericht op personen in rechtsgebieden waar (op grond van nationaliteit, woonplaats of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van de website verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, mogen de website niet bezoeken.

 

Juni 2023

bottom of page